قرارداد همکاری در خصوص حمایت از انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی

قرارداد همکاری در خصوص حمایت از انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی


با سلام و احترام،

پیرو قرارداد همکاری این معاونت با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای حمایت از «انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در حوزه مدیریت شهری و روستایی» در محورهای زیر:

 • خدمات شهری و روستایی
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی
 • معماری، مبلمان و سیما و منظر
 • عمران و توسعه شهری و روستایی
 • امور اقتصادی و منابع درآمدی پایدار
 • ترافیک و حمل و نقل
 • فن آوری اطلاعات
 • امور فرهنگی و اجتماعی
 • اصلاح فرآیندها و ساختار سازمانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
 • حقوق و قوانین و شهری و روستایی
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • کارآفرینی و گردشگری

و در چارچوب اهدافی مشتمل بر:

 1. طرح مباحث نوین و علمی در زمینه پژوهش‌های مدیریت شهری و روستایی
 2. هدایت تحقیقات دانشجویان به سمت مسائل و مشکلات اجرایی مدیریت شهری و روستایی
 3. تقویت ارتباط و تعامل فی‌مابین سازمان و دانشگاه
 4. آشنایی دانشجویان با مسائل و مشکلات اجرایی مدیریت شهری و روستایی
 5. اصلاح و بهبود نظام فعلی و تدوین رویکردهای پسین در عرصه مدیریت شهری و روستایی
 6. برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی و ارائه گزارش‌های علمی در زمینه‌ها ی مرتبط با مدیریت شهری و روستایی

لطفاً دستور فرمائید موضوع به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ذیربط اطلاع رسانی و علاقمندان عناوین پروپوزال‌های تصویب شده را با اولویت دانشجویانی که حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری دفاع خواهند کرد به ایمیل مجری طرح آقای دکتر حسین ایمانی جاجرمی به شرح imanijajarmi@ut.ac.ir جهت هماهنگی با سازمان مذکور تا پایان مرداد ماه جاری ارسال کنند.

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :