لینک ثبت نام در کارگاه مهارتهای زندگی

لینک ثبت نام در کارگاه مهارتهای زندگی


به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۹ مقطع کارشناسی می رساند، بایستی  " کارگاه مهارتهای زندگی ۱ " را به صورت آفلاین در سایت  net.ut.ac.ir بگذرانند. لطفا دانشجویان مذکور از طریق لینک و کلید ثبت نام زیر اقدام نمایند

https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=137  کلید ثبت نام: 1920

آدرس کوتاه :