مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال ۹۸

مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه های آموزشی دوره‌های مختلف تحصیلی دانشگاه تهران سال ۹۸


به اطلاع می‌رساند؛ مجموعه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران که در طول سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده است، در وبگاه معاونت آموزشی به آدرس: https://academics.ut.ac.ir در دسترس می‌باشد.

این مقررات برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجراء است و همه آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مغایر با آن لغو و بلا اثر می‌گردد. بدیهی است دانشجویان ورودی سال‌های قبل همچنان تابع آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های آموزشی سال ورود خود می‌باشند. انتظار می‌رود معاونان آموزشی، اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان آئین نامه‌ها وشیوه نامه‌های مذکور را مطالعه دقیق نموده و با اشراف بر آن، شاهد اجرای صحیح مقررات باشیم.

آدرس کوتاه :