- چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مراسم اهدا کتابخانه دکتر چوهدری توسط سفیر پاکستان به گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده

مراسم اهدا کتابخانه دکتر چوهدری توسط سفیر پاکستان به گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده


مراسم اهدا کتابخانه دکتر چوهدری توسط سفیر پاکستان به گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده

مراسم اهدا کتابخانه دکتر چوهدری توسط سفیر پاکستان و ریاست دانشکده به گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :