- سه‌شنبه، ۱ فروردین ۱۴۰۲

مراسم اهدا کتاب به گروه زبان و ادبیات چینی توسط رئیس بخش فرهنگی سفارت چین

مراسم اهدا کتاب به گروه زبان و ادبیات چینی توسط رئیس بخش فرهنگی سفارت چین


مراسم اهدا کتاب به گروه زبان و ادبیات چینی توسط رئیس بخش فرهنگی سفارت چین

این مراسم با حضور خانم دو شیاو چین رئیس بخش فرهنگی سفارت چین، مسئولین گروه زبان و ادبیات چینی، جناب آقای دکتر رمضان کیایی مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل و دانشجویان رشته زبان و ادبیات چینی در روز دوشنبه مورخ۱۱ تیرماه در طبقه همکف دانشکده برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :