مراسم ترحیم - همکار گرامی مرحومه خانم ماهرخ جعفری

مراسم ترحیم - همکار گرامی مرحومه خانم ماهرخ جعفری


هوالباقی

 انالله و انا الیه راجعون

بدینوسیله با نهایت تا لم و تأثر درگذ شت همکار گرامی مرحومه مغفوره سر کار خانم ماهرخ جعفریرا خدمت همکار محترم و خانواده معزز ایشان صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم.

به همین مناسبت، مجلس ترحیم و یادبود آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۶‬ از ساعت ۱۱: ۴۵ الی ۱۲:۴۵ در سالن غدیر دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

شرکت همکاران ارجمند موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهدبود.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :