مراسم روخوانی آثار آقای آلیوس هوچلینگ، نویسنده اتریشی

مراسم روخوانی آثار آقای آلیوس هوچلینگ، نویسنده اتریشی


قابل توجه اساتید و دانشجویان گروه زبان و ادبیات آلمانی

احتراماً به استحضار می‌رساند مراسم روخوانی آثار آقای آلیوس هوچلینگ، نویسنده اتریشی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ ساعت ۱۲-۱۰ با حضور خانم گشیر، رایزن‌فرهنگی سفارت اتریش، اساتید و دانشجویان گروه زبان آلمانی در سالن غدیر برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :