مراسم روخوانی آثار آقای یان واگنر

مراسم روخوانی آثار آقای یان واگنر


روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰- ۹ مراسم روخوانی آثار آقای یان واگنر، نویسنده آلمانی تبار با حضور آقای یوستوس کمپر، رایزن فرهنگی سفارت آلمان و آقای فلورین بیگه، رئیس دفترایشان، اساتید و دانشجویان گروه زبان آلمانی برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :