مراسم روز کارمند

مراسم روز کارمند


  بسمه تعالی

مراسم گرامیداشت روز کارمند در تاریخ 4/6/98 در اتاق شورای فرعی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با حضور هیات رئیسه و کارکنان دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه پس از عرض تبریک و خیر مقدم و تشکر و قدردانی توسط ریاست دانشکده و هیات رئیسه مشکلات و نظرات و پیشنهادات کارکنان  مطرح  ومورد  بررسی واقع  گردید.

 

آدرس کوتاه :