مصاحبه از پذیرفته‌شدگان ارشد مجازی آلمانی

مصاحبه از پذیرفته‌شدگان ارشد مجازی آلمانی


 تعیین سطح دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد مجازی، روز چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۱۰:۰۰می‌باشد و از پذیرفته‌شدگان مصاحبه به عمل می‌آید. 

آدرس کوتاه :