مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال 1- 1401 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1399

مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال 1- 1401 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1399


احتراماً به استحضار می رساند، موضوع مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال اول سال تحصیلی1402- ۱۴۰۱ برای دانشجویان متقاضی استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال ۱۳۹۹ ، در جلسه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۱ هیأت رئیسه  محترم دانشگاه مطرح و به شرط رعایت موارد ذیل، مورد تأیید واقع شد. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی به دانشجویان اطلاع رسانی گردد.

۱- دانشجو در نیمسال مذکور صرفاً درس پایان نامه را اخذ نموده و واحد درسی دیگری نداشته باشد.
۲- تاریخ تصویب موضوع پایان نامه (پروپزال) در نیمسال مذکور قرار نداشته باشد.
۳- از آغاز تحصیل (نیمسال ۱- ۱۳۹۹) تا پایان نیمسال ۲- ۱۴۰۰، بیش از یک نیمسال از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده نکرده باشد.
۴- ضروری است دانشجویان ذینفع از این مصوبه، متعهد شوند که تا پایان نیمسال ۲- ۱۴۰۱ از پایان نامه خود دفاع نموده و دانش آموخته گردند.
۵- در موارد بسیار خاص که به دلایل موجه و با تصویب کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، مجوز ادامه تحصیل در نیمسال ۱- ۱۴۰۲ صادر شود، امکان استفاده از تسهیلات رفاهی (خوابگاه، تغذیه…) در این نیمسال برای دانشجویانی که از این مصوبه استفاده می‌نمایند وجود نخواهد داشت.
۶ -مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال ۱- ۱۴۰۱، بر عهده شخص دانشجوی متقاضی بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد.

آدرس کوتاه :