نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی


 معاون: محمد حسین رمضان کیایی
 مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات ایتالیایی
مسئول دفتر: مرضیه ریاضت
 
این معاونت  به طور مستقیم و غیر مستقیم با کلیه واحدهای دانشکده در ارتباط می باشد و انجام کلیه امور اداری و نظارت بر کلیه  واحد های دانشکده بر عهده این معاونت می باشد :
 
این معاونت شامل دو بخش می باشد :
 • اداری –  مالی
 • دانشجویی – فرهنگی
 
 بخش اداری- مالی
این بخش شامل دو واحد می باشد : واحد اداری – پشتیبانی  و واحد مالی – حسابداری
 
الف: واحد اداری – پشتیبانی :
این واحد نقش برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی ، رفاهی و اداری ، خدماتی ، انتظامی و کارگزینی را بر عهده دارد .
 
 • کارگزینی و امور رفاهی :
کلیه امور اداری و رفاهی کارمندان و اعضاء هیأت علمی دانشکده به عهده این واحد می  باشد .
 
 • دبیرخانه :
وظایف ثبت و ورود و خروج نامه ها و همینطور دریافت و ارسال کلیه واحدمراسلات و بسته های پستی در این بخش صورتمی گیرد .
 
 • خدمات :
نظارت و رسیدگی به امور خدماتی دانشکده .
 
 • انتظامات :
کنترل ، حفاظت و ایجاد امنیت در دانشکده و کنترل ورود و خروج افراد به محوطه دانشکده تحت نظارت این بخش می باشد .
 
 • پیمانکاران
پیمانکاران تأسیسات، چاپ و تکثیر، سلف سرویس و بوفه دانشکده و تنظیم و نظارت کلیه قراردادهای این دانشکده با مراکز مختلف آموزشی تحت نظارت این معاونت می باشد.
 
ب: واحد امور مالی و حسابداری
 
در واحد مالی پیگیری مسائل مالی، جذب اعتبارات، هزینه ها و نظارت بر مخارج در دانشکده انجام می‌گیرد. همچنین ارائه گزارشات مختلف وضعیت مالی دانشکده در این واحد صورت می گیرد.
 
 
بخش دانشجویی- فرهنگی
 
نظارت و رسیدگی به امور مختلف (معیشتی، صنفی، رفاهی) دانشجویان شامل بیمه خدمات درمانی، وام‌های دانشجویی و خوابگاه‌های دانشجویی
 
 • رئوس وظایف امور دانشجویی – فرهنگی:
 • زمینه‌های ارائه تسهیلات و خدمات امور دانشجویی
 • اسکان دانشجویان در خوابگاه مجردی و متأهلی
 • اقدامات مربوط به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه، مصاحبه، تنظیم فرم، تکمیل مدارک
 • پرداخت ودیعه مسکن؛ به دانشجویان غیر بومی که مسکن اجاره کرده‌اند با اخذ تعهد و بررسی قرارداد اجاره
 • فعالیت‌های فوق برنامه: حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی گاهی به صورت مجرد و گاهی با مشارکت تشکل‌ها به برگزاری اردوها، مراسم، جشن‌ها، سخنرانی‌ها و سایر امور فرهنگی، هنری، ورزشی مبادرت می ورزد.
 • وام‌ها: وام تحصیلی، وام مسکن، وام ضروری (ازدواج، کمک‌آموزشی، وام عینک، فوت بستگان، جراحی) در هر نیم‌سال تحصیلی، دانشجویی که از بورس تحصیلی بهره‌مند نباشد و شاغل نباشد، به شرط ثبت‌نام و داشتن شرایط می‌تواند از وام استفاده نماید.
 • بیمه دانشجویی:دانشجویانی که مایل به بیمه شدن هستند با تکمیل فرم‌های مربوطه و دادن مدارک خواسته شده به مدت یک سال بیمه و در صورت درخواست دفترچه آنها تمدید می‌شود. متقاضیان می‌توانند وجه اعلام شده همان سال مربوطه را یا به طور نقد پرداخت نمایند و یا از طریق وام بیمه اقدام کنند.
 • تسهیلات دانشجویان شبانه:دانشجویان می‌توانند از تسهیلاتی نظیر وام جهت کمک به پرداخت شهریه تحصیلی بهره‌مند شوند. در صورت نیاز می‌توانند به خوابگاه مخصوص (خودگردان) معرفی شوند.
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ‌التحصیل، انصرافی، انتقالی، بدهی کلیه دانشجویان از طریق اعلام بدهی به خوابگاه و بررسی پرونده‌های موجود در دانشکده محاسبه و در فرم مربوطه ثبت و از کسانی که مایل به تقسیط هستند، فرم محضری که به امضای ضامن رسمی رسیده باشد دریافت و در غیر این صورت فیش بانکی که نشان‌دهنده واریز کل وجه بدهی اعلام شده باشد دریافت می‌شود
 • همکاری در فعالیت های تربیت بدنی:  برگزاری مسابقات مختلف ورزشی دانشجویی ، مسابقات درون دانشکده‌ای، حمایت و تشویق ورزشکاران دانشکده و تقویت روحیه نشاط و سرزندگی در دانشجویان
 • فراهم نمودن زمینه ارتقاء همکاری‌های جمعی و تعمیق فرهنگ مشارکت و ایجاد کانون‌ها و انجمن‌های علمی، هنری