معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر تلفن

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر تلفن


توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.
توضیح مهم: برای تماس با کارشناسان آموزشی مربوط به هررشته یا مقطع تحصیلی اینجا را کلیک کنید

توجه: در صورتیکه موفق به تماس با بخش مورد نظر نمی‌شوید لطفا به کارشناس مربوطه ایمیل بفرستید. برای دریافت ایمیل‌های بخش آموزش روی لینک بالا(توضیح مهم) کلیک کنید.

 

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

ایمیل

آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر کرمی

*

*

307

سوم

 

دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس امور اداری و دفتری معاونت آموزشی

آقای سهرابی

88025002

9021

307

سوم

fsohrabi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم دارابی

*

9173

21

همکف 

mdarabi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی

خانم غفوری

*

9179

20

همکف

fghafoori[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی مقطع کارشناسی و جذب

خانم نجفی

*

9028

305

سوم

soghranajafi76[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم عابدی

*

9167

32

همکف

babedi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای عباسی

*

9165

18

همکف

rasol.abasi[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای جدیدی

*

9220

32

همکف

hjadidi@ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای فلاح دار

*

9177

20

همکف

mfallahdar[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم سرخانی

*

9205

32

همکف

msarkhani[at]ut.ac.ir

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم خلیلی

*

9166

32

همکف

mkhalili_m[at]ut.ac.ir

 

 

 

آدرس کوتاه :