معاونت فرهنگی دانشجویی- دفتر تلفن

معاونت فرهنگی دانشجویی- دفتر تلفن


توضیح: برای تماس‌های خارج از دانشگاه، پیش شماره 6111 یا 8208 را به همراه تلفن داخلی مورد نظر شماره‌گیری فرمایید.

واحد

سمت

نام

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شماره اتاق

طبقه

دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر رمضان کیائی

88025003

9023

337

سوم

دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی

مسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی

خانم حسینی

88025004

9067

6

همکف

امور دانشجویی

کارشناس مسئول امور دانشجویی- تغذیه و تربیت بدنی

آقای شکری

*

9044

9

همکف

اموردانشجویی

کارشناس اموردانشجویی- تسویه حساب

خانم حسینی

88025004

9067

6

همکف

اموردانشجویی کارشناس اموردانشجویی- وام آقای حکمت * 9015 334 سوم

مشاوره

کارشناس مشاوره

آقای دکتر تقوی

88229175

9065

222

دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

استاد مشاوردانشجویان شاهد و ایثارگر

خانم دکتر اعظم لطفی

*

9160

216

دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر استاد مشاوردانشجویان شاهد و ایثارگر آقای دکتر دوستی زاده * 9223 240 دوم

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

کارشناس دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

آقای فلاحدار

*

9177

20

همکف

انجمن علمی دانشجویان

مسئول دفتر  انجمن علمی دانشجویان

*

*

9110

5

همکف

ناهارخوری

دفتر ناهارخوری

آقای شکری

*

9194

*

زیرهمکف

 

 

آدرس کوتاه :