مهلت ثبت درخواست های بنیاد علوی نیمسال اول 99-98

مهلت ثبت درخواست های بنیاد علوی نیمسال اول 99-98


به استحضار می‌رساند امکان ثبت درخواست‌های وام بنیاد علوی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در سامانه جامع آموزش تا تاریخ ۹۸/۷/۲۷ برای دانشجویان برقرار می‌باشد و همکاران محترم نیز می‌توانند تا تاریخ ۹۸/۷/۲۸ نسبت به ثبت درخواست‌ها در سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند. شایان ذکر است وام بنیاد علوی که همانند وام‌های صندوق رفاه بصورت ترمی پرداخت می‌گردد به دانشجویان روزانه و شبانه (مجرد ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و متأهل ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تعلق می‌گیرد. ارائه کسر از حقوق ضامن الزامی می‌باشد. در صورتی که امکان تهیه آن مقدور نبود متقاضی می‌تواند نسبت به تنظیم سند تعهد محضری بنیاد علوی (فرم پیوست) و تحویل آن به امور دانشجویی پردیس / دانشکده / مرکز محل تحصیلی خود اقدام نماید.

آدرس کوتاه :