موعد حذف اضطراری دانشجویان در نیمسال دوم 1400-99

موعد حذف اضطراری دانشجویان در نیمسال دوم 1400-99


به پیوست اطلاعیه موعد حذف اضطراری دانشجویان در نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۱۳۹۹، جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

حذف_اضطراری

آدرس کوتاه :