اطلاعیه اطلاعیه

نحوه تسویه حساب دانشجویان با معاونت پژوهشی و کتابخانه دانشکده

نحوه تسویه حساب دانشجویان با معاونت پژوهشی و کتابخانه دانشکده


نحوه تسویه حساب دانشجویان با معاونت پژوهشی و کتابخانه دانشکده

  • دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کتاب، کلید کمد و یا بدهی به کتابخانه دارند می بایست حضورا به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایند، در صورتی که بدهی و کتاب ندارند از طریق پست الکترونیکی esfahani_mojdeh@ut.ac.ir  مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی ، مقطع ، رشته و شماره دانشجویی )خود را ارسال نمایند و یا با شماره تلفن 61119201 تماس بگیرند.
  • دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می بایست حضورا به کتابخانه دانشکده مراجعه و یک نسخه چاپی از پایان نامه (مورد تایید آموزش و مهر شده) به همراه سی دی که شامل 4 فایل( 15 صفحه اول پایان نامه و کل پایان نامه در 2 فرمت word و pdf ) باشد را به کتابخانه تحویل دهند و سپس مراحل تسویه حساب با میز امانت را انجام دهند.
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک نسخه سی دی شامل تصویر گواهی دفاع و صفحه عنوان به 2 زبان و چکیده به 2 زبان در 2فرمت word و pdf به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تحویل دهند.

 

نحوه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه:

پس از تسویه حساب با کتابخانه دانشکده ، دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کتاب و بدهی دارند باید حضورا به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند در غیر این صورت از طریق پیام مشخصات خود را به پست الکترونیکی user.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند. دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی متن کامل پایان نامه به صورت word و pdf را به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند . در صورتی که بدهی به میز امانت کتابخانه مرکزی نداشته باشند تسویه حساب در سامانه گلستان ثبت می گردد.