اطلاعیه‌ها

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون آزمون - استعداد درخشان)
بازه انتخاب واحد و ثبت‌نام الکترونیکی نیمسال دوم 1402-1401
بازه انتخاب واحد و ثبت‌نام الکترونیکی نیمسال دوم 1402-1401
بازه انتخاب واحد و ثبت‌نام الکترونیکی نیمسال دوم 1402-1401
در خصوص برگزاری امتحان درس زبان فارسی (عمومی)
در خصوص برگزاری امتحان درس زبان فارسی (عمومی)
در خصوص برگزاری امتحان درس زبان فارسی (عمومی)
نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه
نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه
نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کتاب، کلید کمد و یا بدهی به کتابخانه دارند می‌بایست حضورا به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایند، در صورتی که بدهی و کتاب ندارند از طریق پست الکترونیکی...

اطلاعیه‌های آموزشی