نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه

نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه


نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه

  • دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کتاب، کلید کمد و یا بدهی به کتابخانه دارند می‌بایست حضورا به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایند، در صورتی که بدهی و کتاب ندارند از طریق پست الکترونیکی esfahani_mojdeh@ut.ac.ir  مشخصات کامل (نام و نام خانوادگی، مقطع، رشته و شماره دانشجویی )خود را ارسال نمایند و یا با شماره تلفن 61119201 تماس بگیرند.

  • دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می‌بایست حضورا به کتابخانه دانشکده مراجعه و یک نسخه چاپی از پایان نامه به همراه سی دی که شامل ( 15 صفحه اول پایان نامه و کل پایان نامه در 2 فرمت word و pdf و چکیده مبسوط 3 صفحه‌ای به زبان فارسی در فرمت word ) باشد را به کتابخانه تحویل دهند و سپس مراحل تسویه حساب با میز امانت را انجام دهند.

 

نحوه تسویه حساب با کتابخانه مرکزی دانشگاه:

پس از تسویه حساب با کتابخانه دانشکده ، دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتی که کتاب و بدهی دارند باید حضورا به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند در غیر این صورت از طریق پیام مشخصات خود را به پست الکترونیکی user.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند. دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی متن کامل پایان نامه به صورت word و pdf را به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir ارسال نمایند . در صورتی که بدهی به میز امانت کتابخانه مرکزی نداشته باشند تسویه حساب در سامانه گلستان ثبت می گردد.

 

آدرس کوتاه :