نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ثبت درخواست وام های دانشجویی

نحوه ثبت درخواست وام های دانشجویی


   به استحضار می رساند از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند و چنانچه فقط در یکی از سامانه ها، درخواست وام را ثبت نمایند از دریافت وام محروم می شوند.