نشست مدیران کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

نشست مدیران کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


نشست مدیران کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی روز چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 از ساعت 11 تا 14 در محل تالار شورای این دانشکده برگزار شد.
در این نشست که با حضور خانم دکتر ثقفی رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران، خانم دکتر درخوش معاون فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه، خانم دکتر علوی رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و خانم دکتر محمدی ‌معاون پژوهشی دانشکده برگزار شد؛ موضوعاتی از قبیل: ایجاد بانک دیجیتال کتابخانه دانشکده، شیوه‌های ارتقاء کتابخانه، ایجاد دسترسی به کتابخانه‌های مختلف در سراسر جهان برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده، بررسی عقد تفاهم‌نامه برای همکاری مشترک بین کتابخانه‌های سایردانشگاه‌ها ودیگر موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان نشست از کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی بازدید به عمل آمد.

 

آدرس کوتاه :