نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست معرفی منابع آزمون ارشد زبان روسی

نشست معرفی منابع آزمون ارشد زبان روسی


معرفی منابع آزمون ارشد آموزش زبان روسی

جلسه معرفی منابع آزمون ارشد آموزش زبان روسی ساعت 13 تا 14:30 روز چهارشنبه 24 آذر ماه 95 در تالار غدیر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در ابتدای این نشست انجمن علمی زبان روسی دانشگاه تهران از همکاری و مساعدت جناب آقای دکتر مداینی، مدیر محترم گروه زبان روسی و جناب آقای دکتر فراهانی، معاون محترم فرهنگی دانشکده و هم چنین اعضای انجمن علمی نهایت تشکر و قدردانی نمود.

در این نشست جبرئیل نجفی، دانش آموخته مقطع ارشد زبان روسی، به بخش های مختلف منابع آزمون ارشد، شامل علم صرف و نحو، ادبیات روسی، نامه نگاری و اصطلاحات پرداخت. در این راستا کتاب ها و جزوه های اساتید محترم دانشکده که متناسب با منابع آزمون ارشد نیز می باشند به دانشجویان معرفی گردید.

برای بخش های صرف و نحو زبان روسی که بیش ترین سؤالات کنکور را به خود اختصاص می دهند، مطالبی در قالب فایل ارائه، برای حضار به نمایش گذاشته شد. همچنین به بارم بندی بخش های مختلف هر یک از بخش ها در سال های اخیر و منابع دیگری همانند کتاب پولکینا و گلازوناوا و ویناگرادف جهت اطلاعات تکمیلی نیز اشاره شد.