نشست پژوهشی با حضور ضیا موحد و گفتگو درباره نوشتن

نشست پژوهشی با حضور ضیا موحد و گفتگو درباره نوشتن


معاونت پژوهش و فناوری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در قالب سلسله نشست‌های پژوهشی، برنامه ‌«...و شعرباید بی‌فایده بماند» را با حضور دکتر سیدضیا موحد با موضوع «گفتگو برای نوشتن» برگزار می‌کند. این برنامه روز دوشنبه 15 اسفند1401 از ساعت 13 در تالار خلیج فارس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار می‌شود.

 

آدرس کوتاه :