نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست پژوهشی منجی موعود،‌ بررسی آموزه های اسلام و ادیان هندی

نشست پژوهشی منجی موعود،‌ بررسی آموزه های اسلام و ادیان هندی


اولین نشست پژوهشی بررسی تطبیقی آموزه های اسلام و ادیان هندی درخصوص منجی موعود

از سلسله نشست های پژوهشی بررسی تطبیقی آموزه های اسلام و ادیان هندی، نشست نخست، در تاریخ سه شنبه 23 آذر 95 در سالن خلیج فارس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار شد.

سرکار خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی، عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات اردو و مطالعات هند دانشگاه تهران، به بحث و بررسی منجی موعود در ادیان و مکاتب فلسفی هند با محوریت دین هندوئیزم پرداختند. در این بحث جایگاه منجی و آخرالزمان در دین، دلایل و علائم ظهور و مشخصات منجی موعود در دین هندوئیزم به تفصیل و با جزییات بیان شد و در پایان، بر اساس مستندات به تطبیق تفکرات شیعه در اسلام شیعه و هندوئیزم پرداخته شد.

سخنران دوم، جناب آقای دکتر حسین رهنمایی ، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه های اسلامی دانشگاه تهران، به بحث منجی موعود در ادیان کهن تا دین اسلام پرداختند. در این خصوص، به تفسیر و تأویل و مشابهت‌های مشترک دیدگاه ادیان در دوران باستان و در ادیان توحیدی به تفصیل پرداخته شد و در آخرِ نشست به تطبیق با دیدگاه ادیان غیر توحیدی در هند به پایان رسید.

این سلسله نشست که نخستین نشست آن در 23 آذر 95 برگزار شد، در آینده نیز در راستای مطالعات تطبیقی ادبیات، فرهنگ، ادیان، اساطیر و مکتب های فلسفی ایران و هند ادامه خواهند یافت.