اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

نفر اول جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه)

خانم الهه شهابی کرگانرودی دانشجوی سال چهارم کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه در جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه) که در تاریخ ۲۸/‏۰۹/‏۹۷‬ توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه الزهرا برگزار شد از بین ۲۱ شرکت کننده از دانشگاه های کشور، مقام اول را کسب نمودند.