نفر اول جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه)

نفر اول جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه)


خانم الهه شهابی کرگانرودی دانشجوی سال چهارم کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه در جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه) که در تاریخ ۲۸/‏۰۹/‏۹۷‬ توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه الزهرا برگزار شد از بین ۲۱ شرکت کننده از دانشگاه های کشور، مقام اول را کسب نمودند.

آدرس کوتاه :