نقد کتاب جلسه پنجم

نقد کتاب جلسه پنجم


  جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ 08/02/98  از ساعت ۳۰/‏۱۱ الی 15:  ۱۲ در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید..

 عنوان کتاب زبان زنده: درآمدی بر انسان شناسی زبان شناختی نویسنده : لوراام. اهرن، و مترجم جناب آقای دکتر  رضا مقدم کیا ‏، از اعضاء محترم گروه زبان انگلیسی و سخنران جلسه جناب آقای دکتر آیت حسینی   عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشکده بودند.

.در این جلسه سخنران تمامی فصول که شامل 13 فصل میباشد را مورد بررسی قرار داد.

ویژگی بارز کتاب نگاهی کاملا متفاوت به آموزش  زبان در موقعیت های زندگی واقعی است.از دیگر ویژگیهای این کتاب بررسی باورها و مسائل اخلاقی در پژوهش آموزش زبان ،نفی نگاه سنتی به فراگیری زبان،نفی یکسری از باورهای کلیشه ای در خصوص تفاوتهای گفتاری جنسیتی و نیز جایگاه زبان برای منزلت و قدرت میباشد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :