نهممین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان، استاد برجستة زبانشناسی دانشگاه تهران

نهممین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان، استاد برجستة زبانشناسی دانشگاه تهران


به استحضار می‌رساند نهمین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/‏۰۹/‏۹۷‬ از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار غدیر دانشکده برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر محمود بی‌جن‌خان، استاد برجستة زبان‌شناسی دانشگاه تهران

موضوع: پیکره‌های زبان فارسی

زبان سخنرانی: فارسی

حضور سروران ارجمند، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی به یقین بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :