نهمین جلسه معرفی و نقد کتاب

نهمین جلسه معرفی و نقد کتاب


زمان: یکشنبه 12/03/98  از ساعت 11:30 الی 30:  ۱۲

مکان: تالار مرجع کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

 عنوان کتاب"مبانی زبان شناسی متن" ، انتشارات امیرکبیر

نویسنده: جناب آقای دکتر پرویز البرزی

سخنران جلسه جناب آقای دکتر حسین سرکارحسن خان،

اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان آلمانی

در ابتدا سخنران از نکات مثبت کتاب داشتن برابرنهادهای فارسی عنوان نموده و اضافه کردند ساختار جملات، ساده و برای دانشجویان قابل فهم است و از این رو به عنوان منبع درسی در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری استفاده می‌شود. و سپس به معرفی فهرست وار فصل‌های کتاب به شرح ذیل پرداختند.

بخش اول: تعریف مفاهیم متن و متن شناسی

فصل دوم: معرفی کاربردشناسی و مفاهیم کاربردشناسی

فصل سوم: تعامل و ارتباط 

فصل چهارم: متن بودگی و اینکه چه معیارهایی باید وجود داشته باشد که عنوان "متن" اطلاق شود. به عنوان مثال انسجام و همبستگی معنائی از این معیارها می‌باشد.

در فصل پنجم: موضوع و ساختار متن

در فصول بعدی به الگوها و اقسام متون پرداخته شده است.

و در پایان جلسه، مولف کتاب و سخنران به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.

 

 

آدرس کوتاه :