هشتمین سخنرانی پژوهشی - جناب آقای دکتر نوروزی، استادیار محترم گروه سایرزبانهای خارجی

هشتمین سخنرانی پژوهشی - جناب آقای دکتر نوروزی، استادیار محترم گروه سایرزبانهای خارجی


به استحضار می‌رساند هشتمین سخنرانی از سری چهارم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده طبق آگهی پیوست روز سه شنبه مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۹۷‬ از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار غدیر دانشکده برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر محمدحسین نوروزی، استادیار محترم گروه سایر زبان‌های خارجی

موضوع: هفت خوان یادگیری زبان؛ واکاوی یک تجربه

زبان سخنرانی: فارسی

حضور سروران ارجمند، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی به یقین بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :