همایش بین المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی درجهان متحول»

همایش بین المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی درجهان متحول»


 

همایش بین المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی درجهان متحول»
اطلاعات بیشتر: https://resistantfamily.wfrc.ac.ir

 

آدرس کوتاه :