همایش ملی « سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی : مبانی ، چالش ها و راهکارها »

همایش ملی « سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی : مبانی ، چالش ها و راهکارها »


همایش ملی « سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی : مبانی ، چالش ها و راهکارها » در تاریخ 14 و 15 شهریور ماه سال 1400 برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

 

آدرس کوتاه :