وام ضروری ویژه دکتری

وام ضروری ویژه دکتری


به پیوست فایل های شرایط دریافت وام ضروری ویژه دانشجویان دکتری و فرم وام ضروری ویژه دکتری جهت بهره برداری ارسال می شود. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق شرایط دریافت وام ضروری به نکات مشروحه ذیل عنایت فرمایید. 

- دانشجویان متقاضی وام مذکور تا تاریخ 13 مرداد ماه می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. 

- دانشجویان جهت دریافت وام مذکور فقط می بایست فرم پیوست را تکمیل و در سامانه گلستان بارگذاری نمایند. 

آدرس کوتاه :