وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی97-96


مهلت ثبت وام تحصیلی و شهریه تا 10 آبان و همچنین مهلت وام ویژه دکتری و سایر وام ها نیز از اول تا 16 هر ماه در سیستم گلستان می‌باشد. 

وام ویژه دکتری صندوق رفاه

وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون

آدرس کوتاه :