شرح مطلب

وام ویژه دکتری

وام ویژه دکتری


مهلت ثبت و آپلود فرم وام ویژه دکتری بهار در سیستم گلستان امکان پذیرشده است مهلت مذکور محدود و نامشخص است ضمناً آپلود فرم ۱ برای دانشجویان که اولین بار درخواست می‌دهند و آپلود فرم ۲ برای کلیه دانشجویان در سیستم گلستان الزامی است فرم ۲ دارای اثر انگشت، مهر و امضا معاون محترم آموزش و انتخاب تیک وام ویژه بهارباشد.

آدرس کوتاه :