وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان

وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان


شایان ذکر است:

فرم شماره 1: همه متقاضیان وام ویژه دکتری می بایست یکبار این فرم را تکمیل نمایند تا امکان ثبت اطلاعات آنان در سیستم صندوق رفاه مقدور باشد.

فرم شماره 2: فرم درخواست وام است و کلیه متقاضیان وام ویژه دکتری، می بایست هر ترم نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند. (نیازی به الصاق این فرم در سیستم صندوق رفاه نیست.)

فرم شماره 3: در صورتی که دانشجویی مدعی است که رساله او کاربردی است می بایست این فرم را تکمیل و به معاونت دانشجویی پردیس/ دانشکده/ مرکز تحویل دهد. (این فرم می بایست در سیستم صندوق بارگزاری شود.)

دانلود فایل‌ها

 
آدرس کوتاه :