پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری (Ph.D) سال تحصیلی 1398-1397

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری (Ph.D) سال تحصیلی 1398-1397


به پیوست شیوه نامه و جدول ارزیابی امتیازات آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مصوب شورای هدایت و برنامه ریزی استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال می‌گردد. با توجه به مصوبات شورای آموزشی و شورای هدایت و برنامه ریزی استعدادهای درخشان ضروری است از متقاضیان پذیرش استعداد درخشان در کلیه رشته‌هایی که از طریق آزمون نیمه متمرکز دانشجو پذیرش می‌شود، نیز مصاحبه به عمل آید. بدیهی است پذیرش نهایی مشروط به کسب حداقل امتیازات و تأیید کمیته ارزیابی است. زمان برگزاری مصاحبه و ارزیابی این گروه از داوطلبان همزمان با ارزیابی تخصصی معرفی شدگان آزمون دکتری در پردیس / ‏‬ دانشکده مربوط که در تیرماه برگزار می‌شود، خواهد بود.

آدرس کوتاه :