پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن

پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن


ضمن ارسال نامه شماره ۱۷۰۱۰/‏۱۵‬ مورخ ۱۲/‏۰۷/‏۹۹‬ بنیاد ملی نخبگان با موضوع اطلاع رسانی پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن، به استحضار می‌رساند براساس موافقت بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه‌ها مقرر شد اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان مشمول پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان در طرح مذکور به حل مشکلات کشور بپردازند.

آدرس کوتاه :