پیام تبریک به جناب آقای دکتر البرزی

پیام تبریک به جناب آقای دکتر البرزی


عضویت در کمیته تخصصی علوم انسانی- دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

احتراماً بدین‌‌وسیله بر اساس ماده ۷ اساسنامه موسسه انتشارات دانشگاه، با انتخاب اعضای محترم هیات علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی و به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی برای مدت ۳ سال به عنوان "عضو کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه" تعیین و منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری سایر اعضای محترم شورا، در تولید علم و اعتلای سطح انتشارات دانشگاه موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :