پیام تسلیت به استاد محترم جناب آقای دکتر عبداللهی

پیام تسلیت به استاد محترم جناب آقای دکتر عبداللهی


استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبداللهی
معاونت محترم اداری و مالی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

با نهایت تاسف و تاثرمصیبت وارده را تسلیت عرض می‌کنیم.غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده محترم از پروردگار متعال خواهانیم.


دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :