پیرو- بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 02-01

پیرو- بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 02-01


پیرو نامه شماره ۹۱۱۲۱۹۶ مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ به استحضار می‌رساند با توجه به تمدید زمان حذف اضطراری تا پایان روز یکشنبه ۰۴/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ ، زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روز دوشنبه ۰۵/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ لغایت جمعه مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ خواهد بود.

آدرس کوتاه :