چهاردهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده

چهاردهمین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده


ادبیات    روسیه    در   دوران  پساشوروی

زبان سخنرانی: فارسی

سخنران:سرکار خانم دکتر زهرا محمدی

عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات روسی

 

زمان: چهارشنبه مورخ 24/09/1395 ساعت 12

مکان: تالار غدیـر دانشکده

 

حضور اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی را ارج می­نهیم.

آدرس کوتاه :