چهارمین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر حسین نظری

چهارمین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر حسین نظری


به استحضار می‌رساند چهارمین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی طبق آگهی پیوست روز سه‌شنبه مورخ ۰۱/‏۰۸/‏۹۷‬ از ساعت ۱۲در تالار غدیر دانشکده برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر حسین نظری، استاد محترم مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی

موضوع: احیای «روایت‌های اسارت» آمریکایی و گفتمان استعماری در کتاب «بدون دخترم هرگز»

زبان سخنرانی: فارسی

حضور سروران ارجمند، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی به یقین بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :