کارشناس تحت عنوان امریه سربازی

کارشناس تحت عنوان امریه سربازی


قابل توجه دانش آموختگان رشته‌های زبان‌های خارجی

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان ممتاز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تحت عنوان امریه سربازی (کارشناس) به خدمت بگیرد، عزیزانی که حائز شرایط ذیل بوده و تمایل دارند خدمت مقدس سربازی را تحت عنوان امریه سربازی در این دانشکده بگذرانند، درخواست خود را به معاونت اداری و مالی دانشکده ارائه نمایند.

شرایط عبارتند از:

۱- دانش آموختگان با رتبه‌های اول تا سوم

۲- استعدادهای درخشان

آدرس کوتاه :