کارگاه آموزشی مجازی - تدریس زبان ایتالیایی

کارگاه آموزشی مجازی - تدریس زبان ایتالیایی


 جلسه دوم کارگاه آموزشی مجازی با عنوان «اصول و روش تدریس زبان ایتالیایی به عنوان زبان خارجی به زبان آموزان ایرانی - دوره مقدماتی» در تاریخ ۰۵/ ۰۴‬ از ساعت ۱۰ الی ۱۵ برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :