کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1"

کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1"


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1396 

  •  این کارگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 طبق برنامه  به مدت 4 ساعت ارائه خواهد شد .
  •  حضور کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 96 در این کارگاه آموزشی الزامی می باشد و و کارگاه مذکور بهیچ وجه مجددا ارائه نخواهد شد.   
  •  کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 96موظف به شرکت در کارگاه1(نیمسال اول 97-96)و کارگاه 2(نیمسال دوم 97-96)می باشند و گواهی شرکت آنان در دو کارگاه یاد شده در کارنامه تحصیلی ثبت خواهد شد.
  •  زمان برگزاری کارگاه آموزشی متعاقبا اعلام می گردد.
  • محل برگزاری کارگاه، خ شانزده آذر-خ ادوارد براون-مرکز مشاوره دانشگاه تهران

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانها وادبیات خارجی

18/7/96

آدرس کوتاه :