کارگاه آموزشی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی

کارگاه آموزشی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی


گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران برگزار می­نماید:

کارگاه آموزشی با عنوان:

چالش‌ها      و    راهکارهای     مترجمی     پیاپی      با      محوریت ترجمه سیاسی

مدرسان:

دکتر آنتونیا شرکا، مدیر گروه رشته مترجمی ایتالیایی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ایمان بصیری، هیأت علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران

مه­زاد شیخ الاسلامی، هیأت علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران

 با ارائه گواهی معتبـر از دانشگاه تهران

 

 

زمان: 16 و 20 اردیبهشت ماه از ساعت 13 الی 17

مکان: سالن شماره 2 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

حداکثر فرصت برای ثبت نام: پایان وقت اداری چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه

هزینه ثبت نام: 1,200,000 ریال (صد و بیست هزار تومان) به صورت واریز به شماره کارت 5022291053357768 بانک پاسارگاد و ارسال رسید واریزی و مشخصات خود به ایمیل: n.akkafzade@ut.ac.ir                                             

آدرس کوتاه :