کارگاه مهارت‌های زندگی

کارگاه مهارت‌های زندگی


توجه

آخرین مهلت شرکت در کارگاه مهارت‌های زندگی1 روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/‏ ۹/‏۱۳۹۶ می‌باشد و مهلت داده شده  به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.شرکت دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی که تاکنون دوره مذکور را نگذرانده اند الزامی می باشد.

اداره آموزش1/9/96

آدرس کوتاه :