- چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

کارگاه مهندسی آموزشی: روش تدوین کتب آموزش زبان فرانسه

کارگاه مهندسی آموزشی: روش تدوین کتب آموزش زبان فرانسه


کارگاه مهندسی آموزشی: روش تدوین کتب آموزش زبان فرانسه

در چارچوب قرارداد عضویت دانشگاه تهران در آژانس دانشگاهی زبان فرانسه AUF، گروه زبان و ادبیات فرانسه از خانم دکتر میریام ابو سمرا، دانشیار دانشگاه فرانش کُنته و CLA مرکز زبان‌شناسی کاربردی، جهت برگزاری کارگاه مهندسی آموزشی: روش تدوین کتب آموزش زبان فرانسه دعوت به عمل آورد. این کارگاه در 20 ساعت از 24 تا 27 بهمن ماه 95 (12 تا 15 فوریه2017) در سایت دکترای دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار گردید. در این کارگاه چهار روزه، تعدادی از اساتید و دانشجویان دکترای گروه زبان فرانسه دانشگاه تهران و هم‌چنین اساتید و دانشجویان دکترای سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از جمله دانشگاه تربیت مدرس و کانون زبان ایران شرکت داشتند.

آدرس کوتاه :