کسب مقام دوم رشته شوت بسکتبال توسط تیم آقایان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

کسب مقام دوم رشته شوت بسکتبال توسط تیم آقایان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


موفقیت کسب مقام دوم رشته شوت بسکتبال توسط تیم آقایان دانشکده متشکل از بازیکنان: آقای دکتر حدادی، آقای دکتر عبدالهی، آقای دکتر فرهاد نژاد، آقای قاسمی، آقای آرمیده به سرپرستی آقای شکری را تبریک عرض می‌نمائیم. به امید کسب موفقیت‌های بیشتر

آدرس کوتاه :