کنگره روز جهانی زمین

کنگره روز جهانی زمین


به اطلاع می رساند دانشگاه Jadavpure هند در نظر دارد تا کنگره روز جهانی زمین را از تاریخ 22 لغایت 24 آوریل 2017 برابر با 2 لغایت 4 اردیبشت 1396 برگزار نماید. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات مقتضی به منظور اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان علاقمند شرکت در کنگره مذکور صورت پذیرد. متقاضیان شرکت در کنگره مذکور می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس پست الکترونیکی زیر مکاتبه فرمایند.

worldsciencecongress@gmail.com

آدرس کوتاه :