نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه انگلیسی

گروه انگلیسی


گروه زبان و ادبیات انگلیسی با توجه به نقش و اهمیت روزافزون این زبان در جهان کنونی می کوشد با فعالیت آموزشی پویا و مفید، رسالت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.
این گروه هم اکنون، در سه مقطع کارشناسی با گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد و دکتری با دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشجو می پذیرد و از سال جاری (1393) پذیرش دانشجو در گرایش مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد را نیز به گرایش های گروه اضافه کرده است.  
 
معرفی رشته
با هدف کسب مهارت های چهار گانه (درک مطلب، حرف زدن، خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی و آشنایی با ادبیات انگلیسی و کمک به شکوفایی استعداد و ذوق ادبی دانشجویان، رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ایجاد شد.
همچنین با توجه به نیاز روزافزون جامعه دانشگاهی جهت تأمین کادر هیأت علمی خود و جهت نیل به خودکفایی در زمینه تربیت افراد متعهد و متخصص، ضرورت تأسیس مقاطع تحصیلات تکمیلی در این رشته بیش از پیش آشکار گردید و هم اکنون در سه گرایش «آموزش زبان انگلیسی» ،«زبان و ادبیات انگلیسی» و «مترجمی زبان انگلیسی» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.